Den kunde för en mindre summa hyras för tvättning
Tvättstugan ligger fortfarande (2024) vid bron och är gulmålad
men används inte numer.