Stenen är en gamal gränsmarkering och kallas Tokesten