Numren på husen avser inte fastighetsnamnet då detta är okänt liksom övriga uppgifter