Bygden hette Hällefors ända fram tills järnvägen kom till.

Huset är ett av de äldsta här i Ydrefors.

År 1558 är namnet daterat Helwitte blev sedan en period Helvete

och år 1662 kom namnet Hällefors.

1734 kom förbud mot namnet Helvete.

Medan namnet Helvete var i bruk långt efter tingsförbudet , vandrade en skvallerkäring, kallad Bullera omkring i bygden för att berätta nyheter, varibland hon berättade.

I Helvete där koka de, och där steka de med flit

de väntar både präst och klockare dit.

Det finns en sägen att det fanns bara skog här och när postdiligensen kom från Svinhult fanns det två rövare vid namn Roback och Vargen som rånade den, därav namnet Helvete

Detta hus är troligen från 1750 och är ombyggt i många omgångar.

Här har varit en dubbelgård från början. 

Ladugårdarna har legat på var sin sida om vägen mot Stationshuset.

Det var rätta vägen mellan Svinhult och Ydrefors innan vägen byggdes år 1934

Den första affären kom till 1920 och var öppen 2 dagar i veckan.

Här också varit telefonväxel.

I ekonomibyggnaden har det funnits en skomakarverkstad. Även ett garveri ner mot ån.

Det första gatlyset i Ydrefors drevs med batteri som satt på baksidan av fårhuset

Nu drivs det fårskötsel i liten skala för att hålla landskapet öppet.

Predikar-Lena ( Ydrefors svar på Heliga Birgitta),

En gång när hon var här i Hällefors och predikade, kom några utsända för att gripa henne, men hon gömdes i en källare under köksgolvet. Källaren finns fortfarande kvar. Hon fick sedan sin fristad i Skeppehult. Det finns ett minnesmärke där hon hade sin enkla boning. Och en sten är uppsatt vid Svinhults kyrka.

Gården som ligger längre fram byggdes omkring 1905. Lantbruket bedrevs där till omkring mitten av 1980-talet.