Namnet Ydrefors tillkom efter att Vimmerby-Ydre järnväg byggdes och invigdes 1924. Förut kallades trakten Hällefors. Sedan fanns 4 torp i Drögshult samt Smedhemmet detta var den dåvarande bebyggelsen.

Mellan 1917 – 1920 byggdes vägen till Gullringen. 1916 – 1919 byggdes så Brovalla såg och bostaden Brovalla, tidigare fanns en liten ångsåg vid Brosjöns södra ände.

1920 kom den första affären filial till Gullringens Konsum som sedermera köpte gamla Hällefors, den höll öppet 2 dagar i veckan. Skulle någon behöva telefon fick dom vända sig till Horva eller Fagerdal.

Så var då järnvägen klar för invigning 1924 och fick namnet Vimmerby – Ydre järnväg, så kom namnet Ydrefors till.

Telefonstation från 1920 hette Brovalla fick så heta Ydrefors, även poststationen fick heta Ydrefors, då posten kom på järnvägen. Tidigare fick den hämtas med bud från Horva eller Gullringen.

Det bildades en fackförening avd.394 inom sågverksförbundet. I februari 1924 i en nybyggd villa Sjöhaga startades ett café. En ny bro över Stångån den gamla träbron som fanns bröts loss från sina landfästen på grund av att mängder av timmer gick löst uti sjön ner mot Stångån och gamla bron som inte kunde stå emot utan följde med strömmen, efter en snörik vinter var det också mycket vatten som gjorde sitt till händelsen.

1925 byggdes Sjövalla och Granbacka i Drögshult. Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa bildades. 1926 bildades Framtidsförbundets sjukkassa och 1927 Logen 4881 Ydreforsen.

1927 – 1928 bygger Oskar Andersson villa och ångsåg. Arvid Karlsson övertager Brovalla såg 1928. Soltomta byggdes 1929. Missionshuset 1930 och 1931 bildades en socialdemokratisk ungdomsklubb.

1932 bildades Ydrefors B K, Byggnadsföreningen Ringen upa. Ydrefors Folkets Hus som invigdes i november med stor publikinvation.  1933 flyttade Märta Adriansson från övre våningen i Brovalla till nytt café Furudal. Gunhild Andersson efterträdare i Brovalla nu fanns 2 café.

En belysningsförening bildades som andelsförening 1933 för att förse Ydrefors samhälle med elkraft. Drivkraften var en fotogenmotor för laddning av batterierna. Denna belysningsförening var fortfarande i drift till Storebro kraft kopplade på från Ydrehammar kraftstation 1939 eller 1940.

Mellan åren 1931 – 1934 byggdes vägen Ydrefors – Svinhult som var en nyttoväg i stora drag. Ydrefors som fått två bilburna vägar på 15 år, det uppstod ett stort problem för Vimmerby – Ydre järnväg som fick en konkurent. Helge Söderholm startade 1933 en landsvägslinje med buss, som första linje Ydrefors-Vimmerby och åter, därmed var järnvägens saga all, rälsen bröts upp. 1939 fanns en liten del kvar som flyget bombade som övningsobjekt.

1931 tillkom Ljunghorva, 1936 var det fart på byggnadsverksamheten. Mejeriet kom till så Tallhyddan. Bäckstrands affär som övertogs av Sigvard Lindsten 1938, Konsum byggde ny affär , Bäcksholm tillkom

1940 bildas skytteförening kriget rusade som värst kring våra gränser, för att inte glömma fick Ydrefors egen folkskola detta var hösten 1938, som förlades till Missionshuset, även en småskola förlades till Filadelfia år 1944.

En bastuförening bildades 1940 men dog i sin linda då andelskapitalet ansågs för lågt.

1941 – 1942 tillkom Lyckås, det var kalla vintrar millitären som var utkallade fick frysa hårt. 1943 ombyggdes ett garage till bostad (Sjövik- Filadelfia), såväl som en smedja i Drögshult. 1945 byggdes Skogshyddan och Tomtebacka, 1947 Lövdala, 1950 Björkdala och 1951 Sandåkra. Sist Bexells villa inom den privata byggnationen 1953.

Till sist 1955 byggdes Ydrefors skola som togs i bruk 1 oktober, i slutet på 50-talet fick Ydrefors Bollklubb en ny fotbollsplan en av Östergötlands bättre anser expertisen och en tid kunde ståta med 2 lag i seriespel. Så helt plötsligt trenden har vänt, nu börjar nedläggning och indragningar allt går slag i slag, järnvägen och Mejeriet redan borta. Sjukkassorna uppgått i nuvarande Försäkringskassan. Poststationen drogs in men ersattes med lantbrevbärare likaså telefon som automatiserades detta har ansetts som ett positivt drag.

Ydrefors Bollklubb anordnade en del nöjen bland annat bingospel i Folkets Hus, god tillslutning men lokalen var för liten.

På 60-70- talen hände mycket till det sämre. Konsum drogs in, skytteföreningen dog bort, Missionshuset såldes rörelsen upphörde, en industri mindre-Brovalla såg rasade och försvann. Ett café är borta, några år senare även det andra caféet delvis nedlagt. Byggnadsföreningen Ringen Folkets Hus gick i likvidation och såldes 1977. Nedläggning av Lindstens affär, nedläggning av Ydrefors Träförädling den sista industrin i Ydrefors. Sektion 19 Sågverksfacket nedlades efter 54 år och uppgick i Rumskulla.

Lägerskolan i Ydrefors drogs in. Man trodde något stort var på gång när Kinda kommun sålde skolan till ett par grabbar som startade Kinda Idrottscenter, men därav blev intet för orten Ydrefors. Sedan vet alla hur händelserna har utvecklat sig under alla dess år.

Komihåget kanske inte är det bästa, men de stora dragen är med hoppas jag.

                                                                                       Alvar Nilsson

Reservation för fel årtal och dyligt.

Detta är nertecknat den 8 september 2001 av Stig Blomberg och har skett

efter en sämre kopia. Jag har försökt skriva  av exakt som det står i originalet (kopian)

Kopian har tillhandahållits av Alex Creutz

Stig Blomberg