Lite av de större händelserna under samhällsföreningen