Samtliga hus utom det vita har varit torp under Ramsefall